top of page

rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.

Der er fire typiske tegn på rotter, som signalerer, at der er rotter på færde:

 

Det er den brune rotte, der hærger mest her i landet

Rotten er den eneste pattedyrart, der er i stand til at leve i kloakkerne.
Blev rotterne blot dernede, var det stort set ligegyldigt. Men kloakkerne byder ikke på samtlige de basale krav, som rotterne stiller til tilværelsen: De mangler nemlig tørre redepladser!

Det er denne mangel på tørre redepladser, der får rotterne til at søge ud af kloakkerne.

Rotterne benytter hertil de fejl og mangler, der er i kloaksystemet, eller de gnaver sig ganske enkelt ud gennem kloakrørene, eller i sjældne tilfælde klatrer rotterne op gennem faldstammen og kommer ud af toilettet.

 

Derfor er løsningen på et kloakrotteproblem altid:

  • At finde fejlen

  • Reparere den

  • Fange eventuelle rotter, der er afspærret fra kloaksystemet

  • Montering af rottespære

Rotter kan udrette skader for mange tusinde kroner i private hjem, særligt hvis de ikke opdages i tide.
Deres gnaven i for eksempel el-ledninger kan forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Rotterne er smittebærere af en lang række alvorlige sygdomme. Derfor skal de bekæmpes.

Kontakt Lasse fra SØNDERUP ENTREPRISE på 2067 7387 og hør mere.

Rottespærrer gør det

ikke alene!

Mange har hørt om rottespærrer af forskellige typer. En stor undersøgelse har imidlertid vist, at rottespærrer ikke er en sikker løsning på et rotteproblem/rottebekæmpelse. Grundlæggende gælder det om, at kloaksystemet skal være i orden. Hvis rørene er lagt rigtigt og alle samlinger er korrekte, kommer rotterne ikke ind. Derfor sætter vi måske rottespærrer op, indtil rotterne er ude. Derefter laver vi kloaksystemet, så de ikke kommer ind igen.

Når Lasse Sønderup rykker ud for at afhjælpe rotter, drejer det sig først om at lokalisere, hvor rotterne kommer ind i systemet. Lokaliseringen sker enten ved hjælp af kloak-tv eller ved en røgprøve. 

 

Huller og brud på kloakrørene vil ofte være omfattet af en rørskade- eller stikledningsforsikring, således at forsikringsselskabet tager omkostningen til udbedring, bortset fra en eventuel selvrisiko.

bottom of page