top of page

håndværkerfradrag

- Træk regningen fra i skat!

Håndværkerfradraget eller servicefradraget - eksisterer igen, men på nye vilkår.

 

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 18.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til serviceydelser i hjemmet og håndværkerydelse på din bopæl. Da fradraget er pr. person, så det er faktisk muligt at få mere i fradrag - se mere om fradraget her.

 

Men fradraget er nu blevet delt op i et til serviceydelser i hjemmet og et til håndværksydelser. Derfor kan man nu maksimalt få 12.000kr i fradrag pr. person for håndværksydelser. Og det er de energibesparendende/grønne håndværksydelser, som er blevet prioriteret i den nye ordning.

 

Kloakarbejde er et af de områder, hvor der heldigvis stadigvæk er muligt er få fradrag. Så du kan endnu godt nå ”hente noget af din investering hjem igen” ved at benytte dit servicefradrag ved udførslen af flere forskellige kloakopgaver.

 

Du kan bl.a. bruge dit servicefradrag til følgende opgaver:

 • Kloakarbejder på egen grund

 • Udskiftning af kloakrør

 • Fornyelse og etablering af dræn

 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank

 • Nedsivningsanlæg

 • Minirensningsanlæg

 • Rodzoneanlæg

 • Højvandslukkere

 • Regnvandsfaskiner

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse.
   

En af betingelserne for at benytte sig af fradraget er at betalingen skal ske elektronisk 

(f.eks. via netbank eller banken laver overførslen for dig).

 

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag. 

 

Kunne du tænke dit at benytte dig af fradraget kontakt Lasse fra SØNDERUP ENTREPRISE på

2067 7387 og hør mere.

bottom of page