top of page

kloak

Som autoriseret kloakmester udfører vi totalløsninger på alt kloakarbejde fra almindelige reparationer og nybyggeri hos private og industri samt det åbne land (nedsivning).
Vi har blandt andet stor erfaring i kloakseparering, hvor spildevand og regnvand bliver adskilt, og det kan der være god fornuft i.
Herved belastes kloakledningerne mindre, og det vil kunne hindre problemer med oversvømmede kloaker.

Vores arbejde udføres med høj faglig kompetence, og vi påtager os naturligvis ansvaret for, at kloakarbejdet
udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand, og at de nødvendige tilladelser er på plads.

Vi hjælper med fejlfinding og dokumentation af de lokale kloakforhold.

 

Fejlfinding og reparation

Med moderne maskiner og nøjagtigt måleudstyr udfører vi løsninger, der sikrer problemfrie kloakforhold i mange år.

Af de mest kendte fejl er:

  • Slitage

  • Brud på rør

  • indtrængende trærødder

  • Rotter

  • Skjulte brønde


Autoriseret med garanti
Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde. Det siger loven – uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker. Eneste undtagelse er etablering af faskiner.

Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt.

- Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads.

- Ved at benytte autoriserede kloakmestre sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed.

Kontakt Lasse fra SØNDERUP ENTREPRISE på 2067 7387 og hør mere.

bottom of page