top of page

KLOAK SEPARERING

Separere kloak og regnvand I alm husholdning

Der kan være god fornuft i at adskille spildevand fra regnvand.

I mange kommuner er det kotyme at adskille regnvand og spildevand, hvis der er problemer med kloakledningerne.

 

Ved at gøre det belastes kloakledningerne mindre og man vil kunne undgå problemer med oversvømmede kloaker.

Vi anbefaler en TV inspektion så du får en komplet klarhed over alle dine afløbsledninger.

 

Autoriseret arbejde
Arbejde, der omfatter etablering af eller indgreb i spildevandsanl æg, må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Det er vi!

Ofte er der meget ringe skriftlig dokumentation af de gamle rørlægninger. Derfor kræver kloakseperation en grundig undersøgelse og kortlægning før opgaven påbegyndes.

Dette kan vi gøre UDEN at hele haven skal graves op.

  • Vi kan hjælpe med rørføring og seperation på grunden ført frem til det stik der er stillet til rådighed I fælleskloaksystemet. (Offentlige)

  • Vi rådgiver om rørstørrelse og dybde samt om hvor meget af de gamle røranlæg der kan genbruges.

  • Vi laver selve ledningsarbejdet og dokumenterer det udførte ved indsendelse af “som udført tegning” til kommunen.

  • Vi kan også være behjælpelige med rådgivning eller udførsel hvis man er interesseret I at etablere en faskine til overfladevandet.

 

Har din hustand fået påbud eller ønsker du at skille kloak og overfladevand kan vi hjælpe dig igennem hele projektet.

 

Kontakt Lasse fra SØNDERUP ENTREPRISE på 2067 7387 og hør mere.

bottom of page